Øvinger

Korpset har ulike typer øvelser for å utvikle musikantene og korpset på en mest mulig optimal måte. Øvelseskategoriene er som følger:

  • Individuelle øvelser ("en til en") med instruktør. Øvelsene varer fra 25 minutter til 50 minutter. Det etterstrebes at alle skal ha 50 minutters øvinger en gang per uke. 
  • Gruppeøvelser. Noen ganger byttes de individuelle øvelsene ut med gruppeøvelser i mindre grupper. Dette gjøres for å trene opp ferdigheten med å spille sammen med andre der en viktig egenskap er å lytte til andre musikere rundt seg slik at det man selv spiller faller sammen med øvrige musikerne. Dette er viktig for å få et helt korps til å låte fint og rent sammen.
  • Fellesøvelser (samspill). På disse øvelsene øver hele korpset sammen. Dette skjer fast på torsdager hver uke (med litt ulike tidspunkter for de ulike korpsene - se nedenfor).
  • Marsjeringsøvelser. Korpset har betydelig fokus på å være et godt marsjeringskorps og har derfor marsjeringsøvelser i tillegg til de musikalske øvelsene. Slike øvelser kommer i tillegg til øvelsene nevnt ovenfor og består av øvelser i SLO (sluttet orden), gatemarsjering og formasjonsdrill.
Korpset øver fast på Huseby skole, men har også enkelte øvelser på Holmen skole og i Gardeleiren.

Aspirantkorpset

Det første året i korpset spiller musikantene i Aspirantkorpset. 

Aspirantene har individuell øving 1 gang pr. uke etter avtale med den enkeltes instruktør.

I tillegg har Aspirantkorpset fellesøving 1 gang pr uke, dvs. på torsdager kl. 18:00 - 19:30. 

Juniorkorpset

Det 2. og 3. året i korpset spiller musikantene i Juniorkorpset. 

Juniorene har individuell øving 1 gang pr. uke etter avtale med den enkeltes instruktør.

I tillegg har Juniorkorpset fellesøving 1 gang pr uke, dvs. på torsdager kl. 18:00 - 19:30. 

Hovedkorpset

Fra og med det 4. året i korpset spiller musikantene i Hovedkorpset. 

Hovedkorpsmusikantene har individuell øving 1 gang pr. uke etter avtale med den enkeltes instruktør.

I tillegg har Hovedkorpset fellesøving 1 gang pr uke, dvs. på torsdager kl. 18:00 - 20:00.

Marsjeringstrening kommer i tillegg og skjer mer ad-hoc. Ofte er disse øvelsene i Gardehallen i Huseby leir. 

Ekstraordinære øvinger

Korpset har innimellom behov for ekstraøvinger opp mot viktige arrangementer og/eller konkurranser, feks i forbindelse med Distriktsmesterskapet og NM i marsjering. 

Det skjer også at det settes opp ekstraøvelser for enkelt musikanter eller grupper dersom det er behov for det for å løfte musikantene opp på et ønsket nivå. 

Slike øvelser varsles så tidlig som mulig via SPOND, men kan enkelte ganger bli varslet tett innpå øvelsene. 


Søk
Driftes av Styreportalen AS